Om

Att beställa boken

Vad tycker läsarna om denna bok?

Facebook-sida

Bild-arkiv (fotografier som inte fick rum i boken)

Kontakt
Tore Samuelsson

Mer om fotografierna i boken
Omslagsfotot sid. 5
sid. 18, Förr och nu sid. 21, Karta
sid. 28, Personer sid. 29, Personer
sid. 33, Förr och nu sid. 34-35, Förr och nu
sid. 35-37 Karta sid. 41, Förr och nu
sid. 43, Förr och nu sid. 44, Förr och nu
sid. 45, Förr och nu sid. 48, Förr och nu
sid. 45, Rättelse
sid. 49, Förr och nu sid. 51, Personer
sid. 61, Förr och nu sid. 64, Förr och nu
sid. 66, Förr och nu sid. 79, Förr och nu
sid. 81, Personer
sid. 85 Karta, läge av brygga sid. 90-92, Förr och nu
sid. 94, karta