Från vänster, ? , Britt Berndtsson/Lithander, Elisabeth Hellberg/Krohn , Eva Ryberg, Stina Kajsa? , Eva Johansson? , ?