Rättelse: Harry Smith bodde i Villa Parkudden, men hade sin praktik i Sofiero i korsningen mellan Parmmätareg. och Brämareg.