Läge av tre olika hus i Svartedalen. Blå cirkel - Margits hus. Röd cirkel - Duvekungen. Grön cirkel - Augusta Anderssons hus. Kartan från LHFs häfte Promenad i Svartedalen från 1990-talet.