Övre bild: 2a från vänster, Folke Jonsvik
Undre bild: Till höger Nils Linnarsson