Lundby på Hisingen i Göteborg genomgår från mitten av 1800-talet till början av 1900-talet en dramatisk förändring. På norra älvstranden etableras flera stora båtvarv vilket på ett avgörande sätt bidrar till att Lundby förvandlas från ett jordbrukssamhälle till en industristadsdel. Befolkningen ökar kraftigt – medan Lundby församling 1860 har omkring 1 500 invånare har antalet sextio år senare vuxit till drygt 20 000. När Lundby Hembygdsförening bildades i slutet av 1980-talet startade ett arbete med att samla in och dokumentera äldre fotografier. Resultatet idag är en omfattande bildsamling. Denna bok kom till som en del av en grundlig inventering av Lundby-fotografier från 1860-talet fram till omkring år 1930. Föreningens samling av foton har för detta ändamål kompletterats med bilder från andra källor. Förutom bokens bildmaterial, som omfattar omkring 240 fotografier och 45 kartor, återges ett antal barndomsminnen nedtecknade av Lundbybor, varav flera var varvsarbetare.

Pris 300 kr. Försäljning i Lundby Hembygdsförenings lokaler i Kyrkbyskolan, Prästvägen 11, tisdagar kl 10-13. Kontakt lundby.hembygd@gmail.com eller tore.samuelsson.gbg@gmail.com
Boken är också tillgänglig i bokhandeln, t.ex.Bokus och i Göteborgs stadsmuseums butik.